Valdistrikt
Revingelyckan-Margretedal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 999 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 474 Valdeltagande: 67,98%

Valdistrikt
Revingelyckan-Margretedal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 999 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 474 Valdeltagande: 67,98%

Partier