Valdistrikt
Ulrikedal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 732 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 1 173 Valdeltagande: 62,49%

Valdistrikt
Ulrikedal

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 732 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 1 173 Valdeltagande: 62,49%

Partier