Valdistrikt
Östra Torn, Vänortsparken

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:47

Slutligt
Giltiga röster: 741 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 150 Valdeltagande: 65,13%

Valdistrikt
Östra Torn, Vänortsparken

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:47

Slutligt
Giltiga röster: 741 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 150 Valdeltagande: 65,13%

Partier