Valdistrikt
Centrum, Krafts rote

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 786 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 223 Valdeltagande: 64,76%

Valdistrikt
Centrum, Krafts rote

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 786 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 223 Valdeltagande: 64,76%

Partier