Valdistrikt
N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 475 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 744 Valdeltagande: 64,78%

Valdistrikt
N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 475 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 744 Valdeltagande: 64,78%

Partier