Valdistrikt
Värpinge - Klosters Fälad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 672 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 098 Valdeltagande: 61,75%

Valdistrikt
Värpinge - Klosters Fälad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 672 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 098 Valdeltagande: 61,75%

Partier