Valdistrikt
Spoletorp Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 822 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 245 Valdeltagande: 66,83%

Valdistrikt
Spoletorp Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 822 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 245 Valdeltagande: 66,83%

Partier