Valdistrikt
Genarp, Ekesvång

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 824 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 378 Valdeltagande: 60,16%

Valdistrikt
Genarp, Ekesvång

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 824 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 378 Valdeltagande: 60,16%

Partier