Valdistrikt
Stampelyckan-Planetstaden

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 797 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 178 Valdeltagande: 68,25%

Valdistrikt
Stampelyckan-Planetstaden

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 797 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 178 Valdeltagande: 68,25%

Partier