Valdistrikt
Östra Torn, Gåsatoften

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 781 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 231 Valdeltagande: 64,18%

Valdistrikt
Östra Torn, Gåsatoften

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 781 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 231 Valdeltagande: 64,18%

Partier