Valdistrikt
N Fäladen, Rådhusrätten

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 330 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 860 Valdeltagande: 39,07%

Valdistrikt
N Fäladen, Rådhusrätten

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 330 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 860 Valdeltagande: 39,07%

Partier