Valdistrikt
N Fäladen, Kämnärsrätten NV

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 643 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 941 Valdeltagande: 69,18%

Valdistrikt
N Fäladen, Kämnärsrätten NV

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 643 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 941 Valdeltagande: 69,18%

Partier