Valdistrikt
Lindeborg-Axel Danielssons väg

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:40

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 333 Valdeltagande: 41,34%

Valdistrikt
Lindeborg-Axel Danielssons väg

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:40

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 333 Valdeltagande: 41,34%

Partier