Valdistrikt
Hyllievång-Sagas gränd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:53

Slutligt
Giltiga röster: 356 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 907 Valdeltagande: 39,8%

Valdistrikt
Hyllievång-Sagas gränd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:53

Slutligt
Giltiga röster: 356 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 907 Valdeltagande: 39,8%

Partier