Valdistrikt
Gamla Limhamn-Linnéskolan

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:24

Slutligt
Giltiga röster: 922 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 695 Valdeltagande: 54,75%

Valdistrikt
Gamla Limhamn-Linnéskolan

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:24

Slutligt
Giltiga röster: 922 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 695 Valdeltagande: 54,75%

Partier