Valdistrikt
Flensburg-Allm sjukhuset

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 08:29

Slutligt
Giltiga röster: 443 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 213 Valdeltagande: 36,69%

Valdistrikt
Flensburg-Allm sjukhuset

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 08:29

Slutligt
Giltiga röster: 443 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 213 Valdeltagande: 36,69%

Partier