Valdistrikt
Kroksbäck N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:24

Slutligt
Giltiga röster: 442 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 998 Valdeltagande: 44,79%

Valdistrikt
Kroksbäck N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:24

Slutligt
Giltiga röster: 442 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 998 Valdeltagande: 44,79%

Partier