Valdistrikt
Kronprinsen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:30

Slutligt
Giltiga röster: 541 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 090 Valdeltagande: 50,18%

Valdistrikt
Kronprinsen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:30

Slutligt
Giltiga röster: 541 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 090 Valdeltagande: 50,18%

Partier