Valdistrikt
V Söderkulla-Fosietorp

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 18:10

Slutligt
Giltiga röster: 380 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 180 Valdeltagande: 32,54%

Valdistrikt
V Söderkulla-Fosietorp

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 18:10

Slutligt
Giltiga röster: 380 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 180 Valdeltagande: 32,54%

Partier