Valdistrikt
Kroksbäck V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 797 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 089 Valdeltagande: 73,74%

Valdistrikt
Kroksbäck V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 797 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 089 Valdeltagande: 73,74%

Partier