Valdistrikt
Hyllievång-Tennisgränd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 401 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 896 Valdeltagande: 45,2%

Valdistrikt
Hyllievång-Tennisgränd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 401 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 896 Valdeltagande: 45,2%

Partier