Valdistrikt
Kronborg-Teatern

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:16

Slutligt
Giltiga röster: 663 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 988 Valdeltagande: 67,71%

Valdistrikt
Kronborg-Teatern

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:16

Slutligt
Giltiga röster: 663 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 988 Valdeltagande: 67,71%

Partier