Valdistrikt
Kulladal N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:15

Slutligt
Giltiga röster: 461 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 125 Valdeltagande: 41,6%

Valdistrikt
Kulladal N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:15

Slutligt
Giltiga röster: 461 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 125 Valdeltagande: 41,6%

Partier