Valdistrikt
Kronborg

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:42

Slutligt
Giltiga röster: 652 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 091 Valdeltagande: 60,13%

Valdistrikt
Kronborg

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:42

Slutligt
Giltiga röster: 652 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 091 Valdeltagande: 60,13%

Partier