Valdistrikt
Lönngården

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:07

Slutligt
Giltiga röster: 477 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 147 Valdeltagande: 42,11%

Valdistrikt
Lönngården

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:07

Slutligt
Giltiga röster: 477 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 147 Valdeltagande: 42,11%

Partier