Valdistrikt
Limhamn-Cementparken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:30

Slutligt
Giltiga röster: 430 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 863 Valdeltagande: 50,17%

Valdistrikt
Limhamn-Cementparken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:30

Slutligt
Giltiga röster: 430 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 863 Valdeltagande: 50,17%

Partier