Valdistrikt
Lindängen-Almvik

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 18:10

Slutligt
Giltiga röster: 300 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 033 Valdeltagande: 29,33%

Valdistrikt
Lindängen-Almvik

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 18:10

Slutligt
Giltiga röster: 300 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 033 Valdeltagande: 29,33%

Partier