Valdistrikt
Hyllievång-Dagvattenparken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:40

Slutligt
Giltiga röster: 310 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 880 Valdeltagande: 35,91%

Valdistrikt
Hyllievång-Dagvattenparken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:40

Slutligt
Giltiga röster: 310 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 880 Valdeltagande: 35,91%

Partier