Valdistrikt
Holma N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:15

Slutligt
Giltiga röster: 423 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 298 Valdeltagande: 33,05%

Valdistrikt
Holma N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:15

Slutligt
Giltiga röster: 423 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 298 Valdeltagande: 33,05%

Partier