Valdistrikt
Lorensborg V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:42

Slutligt
Giltiga röster: 381 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 156 Valdeltagande: 33,3%

Valdistrikt
Lorensborg V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:42

Slutligt
Giltiga röster: 381 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 156 Valdeltagande: 33,3%

Partier