Valdistrikt
Gamla staden V

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:11

Slutligt
Giltiga röster: 831 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 344 Valdeltagande: 62,28%

Valdistrikt
Gamla staden V

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:11

Slutligt
Giltiga röster: 831 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 344 Valdeltagande: 62,28%

Partier