Valdistrikt
Persborg

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:39

Slutligt
Giltiga röster: 341 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 307 Valdeltagande: 26,32%

Valdistrikt
Persborg

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:39

Slutligt
Giltiga röster: 341 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 307 Valdeltagande: 26,32%

Partier