Valdistrikt
Bjursås Ö och Sågmyra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:05

Slutligt
Giltiga röster: 795 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 610 Valdeltagande: 49,81%

Valdistrikt
Bjursås Ö och Sågmyra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:05

Slutligt
Giltiga röster: 795 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 610 Valdeltagande: 49,81%

Partier