Valdistrikt
Boda och Toftbyn

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:49

Slutligt
Giltiga röster: 490 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 118 Valdeltagande: 44,36%

Valdistrikt
Boda och Toftbyn

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:49

Slutligt
Giltiga röster: 490 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 118 Valdeltagande: 44,36%

Partier