Valdistrikt
Pilbo-Samuelsdal

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:04

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 112 Valdeltagande: 58,63%

Valdistrikt
Pilbo-Samuelsdal

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:04

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 112 Valdeltagande: 58,63%

Partier