Valdistrikt
Danholn och Karlsbyheden

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:34

Slutligt
Giltiga röster: 546 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 084 Valdeltagande: 51,48%

Valdistrikt
Danholn och Karlsbyheden

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:34

Slutligt
Giltiga röster: 546 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 084 Valdeltagande: 51,48%

Partier