Valdistrikt
Gruvriset

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:51

Slutligt
Giltiga röster: 761 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 476 Valdeltagande: 51,96%

Valdistrikt
Gruvriset

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:51

Slutligt
Giltiga röster: 761 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 476 Valdeltagande: 51,96%

Partier