Valdistrikt
Enviken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:10

Slutligt
Giltiga röster: 576 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 291 Valdeltagande: 45,78%

Valdistrikt
Enviken

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:10

Slutligt
Giltiga röster: 576 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 291 Valdeltagande: 45,78%

Partier