Valdistrikt
Kämparvet

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:20

Slutligt
Giltiga röster: 649 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 239 Valdeltagande: 52,87%

Valdistrikt
Kämparvet

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:20

Slutligt
Giltiga röster: 649 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 239 Valdeltagande: 52,87%

Partier