Valdistrikt
Källviken och V Främby

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:02

Slutligt
Giltiga röster: 710 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 204 Valdeltagande: 59,55%

Valdistrikt
Källviken och V Främby

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:02

Slutligt
Giltiga röster: 710 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 204 Valdeltagande: 59,55%

Partier