Valdistrikt
Boda-Gärdsjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:22

Slutligt
Giltiga röster: 673 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 574 Valdeltagande: 43,07%

Valdistrikt
Boda-Gärdsjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:22

Slutligt
Giltiga röster: 673 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 574 Valdeltagande: 43,07%

Partier