Valdistrikt
Bojsenburg

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 15:28

Slutligt
Giltiga röster: 430 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 304 Valdeltagande: 33,28%

Valdistrikt
Bojsenburg

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 15:28

Slutligt
Giltiga röster: 430 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 304 Valdeltagande: 33,28%

Partier