Valdistrikt
Aspeboda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:33

Slutligt
Giltiga röster: 669 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 163 Valdeltagande: 58,04%

Valdistrikt
Aspeboda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:33

Slutligt
Giltiga röster: 669 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 163 Valdeltagande: 58,04%

Partier