Valdistrikt
Hälsinggården

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:42

Slutligt
Giltiga röster: 521 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 942 Valdeltagande: 55,63%

Valdistrikt
Hälsinggården

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:42

Slutligt
Giltiga röster: 521 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 942 Valdeltagande: 55,63%

Partier