Valdistrikt
Linghed

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:21

Slutligt
Giltiga röster: 311 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 683 Valdeltagande: 46,12%

Valdistrikt
Linghed

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:21

Slutligt
Giltiga röster: 311 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 683 Valdeltagande: 46,12%

Partier