Valdistrikt
Kungsgården-Åshammar

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:51

Slutligt
Giltiga röster: 854 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 938 Valdeltagande: 44,63%

Valdistrikt
Kungsgården-Åshammar

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:51

Slutligt
Giltiga röster: 854 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 938 Valdeltagande: 44,63%

Partier