Valdistrikt
Torsång

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:45

Slutligt
Giltiga röster: 773 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 302 Valdeltagande: 59,83%

Valdistrikt
Torsång

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:45

Slutligt
Giltiga röster: 773 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 302 Valdeltagande: 59,83%

Partier