Valdistrikt
S Sallerup

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 19:14

Slutligt
Giltiga röster: 663 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 243 Valdeltagande: 53,82%

Valdistrikt
S Sallerup

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 19:14

Slutligt
Giltiga röster: 663 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 243 Valdeltagande: 53,82%

Partier