Valdistrikt
Oxievång V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:33

Slutligt
Giltiga röster: 440 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 387 Valdeltagande: 32,16%

Valdistrikt
Oxievång V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:33

Slutligt
Giltiga röster: 440 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 387 Valdeltagande: 32,16%

Partier