Valdistrikt
Almhög Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:36

Slutligt
Giltiga röster: 288 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 064 Valdeltagande: 27,44%

Valdistrikt
Almhög Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:36

Slutligt
Giltiga röster: 288 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 064 Valdeltagande: 27,44%

Partier